ParkSingel
Logo Logo
13 oktober 2017

Ontwikkelingen rondom ParkSingel fase 3

We kregen van verschillende mensen vragen over de ontwikkelingen van de directe omgeving van ParkSingel fase 3. Wat zijn de globale plannen voor het gebied ten zuiden van Park Landskroon? Komt er een geluidswal langs de A44 en voor wanneer staat dit gepland? De locatiemanager van Oegstgeest aan de Rijn gaf antwoord op deze en andere vragen.

Veel gestelde vragen

Wat zijn de plannen voor het gebied ten zuiden van Park Landskroon?

Het plangebied ten zuiden van Park Landskroon wordt ontwikkeld door de Universiteit Leiden. Voor dit plangebied is het stedenbouwkundig plan nog niet definitief en ook moet de bestemmingsplanprocedure nog doorlopen worden.  Onderstaand kaartje geeft de verwachte richting van de ontwikkeling aan. Dit kan dus nog wijzigen.

Wat is het gebouwtje naast bouwnummer 117 in ParkSingel fase 3?

Dit is een bestaand woonhuis en wordt ingepast in de nieuwbouwplannen.

Wat komt er in het gebied tussen de Parkrandwoningen en de A44 en het gebied ten noorden daarvan?

In dit gebied komen eengezinswoningen.

Wanneer wordt de geluidswal geplaatst en waar komt deze?

De geluidswal wordt in de tweede helft van 2018 geplaatst. De locatie van de geluidswal is indicatief met een rode lijn op onderstaand kaartje aangegeven.

Waarom is er een ‘hoekje’ uit het kavel van bouwnummer 117 genomen en waar dient dat voor?

Tegen de kavel van Singelvilla bouwnummer 117 loopt een ondergrondse, gemeentelijke hemelwaterriool (regenwater) met een uitstroomvoorziening. Dit wordt openbaar gebied dat groen wordt ingericht.

Worden de ligplaatsen aan de westkant van het park/ ParkSingel fase 3 verkocht of verhuurd? En wie doet de verhuur/ verkoop?

De ligplaatsen ten westen van Park Landskroon/ ParkSingel fase 3 worden eigendom van de Gemeente Oegstgeest. De gemeente gaat ze verpachten aan Watersportvereniging Binnenrijn. Voor meer informatie: www.facebook.com/wsvbinnenrijn

Ontwikkeling zuidzijde

Indicatie geluidswal

Aanvullende vragen

Heb je aanvullende vragen of zijn er onduidelijkheden? Neem contact met ons op.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?